Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, către Consiliu, către comitetul economic şi social european şi către comitetul regiunilor - Promovarea progresului internetului - Plan de acţiune privind implementarea versiunii 6 a protocolului Internet (IPv6) în Europa