Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego