Komisijas Regula (EK) Nr. 730/2006 ( 2006. gada 11. maijs ) par gaisa telpas klasifikāciju un lidojumu, kurus veic saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, piekļuvi virs 195. lidojuma līmeņa (Dokuments attiecas uz EEZ)