Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 100, 2005. gada 26. aprīlis