Писмен въпрос E-8359/10 Marc Tarabella (S&D) до Комисията. Оценка на ситуацията в сектора на цветарството, главно в Колумбия и Зимбабве