Lieta T-231/20 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2020. gada 24. jūnija rīkojums – Price/Padome (Pagaidu noregulējums – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Lēmums (EU) 2020/135 – Līgums par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības un Euratom – Savienības pilsonības zaudēšana – Pieteikums par izpildes apturēšanu – Pamatprasības acīmredzama nepieņemamība – Nepieņemamība – Lietas nodošana Tiesai – Kompetences neesamība)