Lieta T-298/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 12. maija spriedums – Atlas/EUIPO (“EFEKT PERLENIA”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “EFEKT PERLENIA” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts