2015 m. liepos 16 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas.