Κοινοποίηση κοινής επιχείρησης (Υπόθεση IV/36.836/F3)