Rådets rekommendation av den 9 juli 2013 om Frankrikes nationella reformprogram 2013, med avgivande av rådets yttrande om Frankrikes stabilitetsprogram för 2012–2017