Odporúčanie Rady z  9. júla 2013 , ktoré sa týka národného programu reforiem Francúzska na rok 2013 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Francúzska na roky 2012 – 2017