PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Švicarske Konfederacije u kontekstu pregovorâ u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. o izmjeni švicarskih koncesija WTO-a za začinjeno meso (12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)) Odbor za međunarodnu trgovinu Izvjestitelj: Jörgen Warborn