ES saraksts ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas – Rīcības kodeksa jautājumu grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) ziņojums, kurā ierosināti grozījumi Padomes 2017. gada 5. decembra secinājumu II pielikumā