Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/32/EK ( 2008. gada 11. marts ), ar kuru Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām