Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7959 – APG/DV4/QDREIC/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)