SKRIFTLIG FRÅGA E-2146/99 från Freddy Blak (PSE) till kommissionen. Dubbelt medborgarskap.