Cauza T-271/20: Acțiune introdusă la 8 mai 2020 – JS/SRB