Popravek Dokončnega sprejetja (EU, Euratom) 2016/150 splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 (UL L 48, 24.2.2016)