Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 2 февруари 2016 г.