ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking aan de Commissie internationale handel inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) Rapporteur voor advies: Linda McAvan