Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 257, 19 Οκτώβριος 2004