2015 09 24 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.7740 - APOLLO MANAGEMENT / CDG) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)