Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/441, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2016/948 muuttamisesta (EKP/2020/18)