Mål T-320/15: Tribunalens beslut av den 15 april 2016 – Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro mot kommissionen (Offentlig upphandling — Återkallande av det angripna beslutet — Anledning saknas att döma i saken)