Дело T-320/15: Определение на Общия съд от 15 април 2016 г. — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Комисия (Обществени поръчки — Оттегляне на обжалвания акт — Липса на основание за произнасяне по същество)