Kommissionens förordning (EG) nr 2580/1999 av den 7 december 1999 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick