SKRIFTLIG FRÅGA P-0743/03 från Helena Torres Marques (PSE) till kommissionen. Anslag från EU till turistbranschen i Västindien.