SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0743/03 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie. Kredieten van de Europese Unie voor de toeristische sector in het Caribisch gebied.