Ispravak Uredbe Komisije (EU) 2020/1683 оd 12. studenoga 2020. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (Službeni list Europske unije L 379 od 13. studenoga 2020.)