Sprawa T-102/10: Postanowienie Sądu z dnia 9 kwietnia 2013 r. — Südzucker i in. przeciwko Komisji (Rolnictwo — Cukier — Opłaty produkcyjne — Stwierdzenie nieważności części rozporządzenia (WE) nr 1193/2009 po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)