Sag T-102/10: Rettens kendelse af 9. april 2013 — Südzucker m.fl. mod Kommissionen (Landbrug — sukker — produktionsafgifter — delvis annullation og erklæring om ugyldighed af forordning (EF) nr. 1193/2009 efter sagens anlæg — ufornødent at træffe afgørelse)