Věc T-102/10: Usnesení Tribunálu ze dne 9. dubna 2013 — Südzucker a další v. Komise ( „Zemědělství — Cukr — Dávky z výroby cukru — Zrušení a prohlášení částečné neplatnosti nařízení (ES) č. 1193/2009 po podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“ )