Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 207, 2006. augusztus 30