Cauza T-259/13 RENV: Hotărârea Tribunalului din 26 iunie 2018 – Franța/Comisia („FEOGA – Secțiunea «Garantare» – FEGA și FEADR – Cheltuieli excluse de la finanțare – Măsuri de sprijin pentru dezvoltare rurală – Zone cu handicapuri naturale – Corecție financiară forfetară – Cheltuieli efectuate de Franța – Criteriul privind coeficientul de densitate – Controale la fața locului”)