Регламент (ЕС) 2016/1152 на Комисията от 12 юли 2016 година за забрана на риболова на морски костур в гренландски води от зона NAFO 1F и зони V и XIV, както и в международни води от зоната за опазване на морския костур, от страна на плавателни съдове под флага на Германия$