Kohtuasi T-93/18: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – International Skating Union versus komisjon (Konkurents – Ettevõtjate ühendus – Kiiruisutamisvõistlused – ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus – Spordialaliidu eeskirjad – Konkurentsiõiguse ja spordi eripära ühitamine – Spordikihlveod – Rahvusvaheline Spordiarbitraaži Kohus – Suunised trahvide arvutamise kohta – ELTL artikli 101 territoriaalne kohaldamisala – Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang – Parandusmeetmed)