KIRJALLINEN KYSYMYS E-3665/03 esittäjä(t): Nelly Maes (Verts/ALE) komissiolle. Ei-tunnustukselliset järjestöt.