Europaparlamentets beslut (EU) 2016/1540 av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2014