Odluka Europskog parlamenta (EU) 2016/1540 od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2014.