Sklep Sveta (EU) 2016/1324 z dne 28. julija 2016 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Zvezne republike Nemčije