Besluit (EU) 2016/1324 van de Raad van 28 juli 2016 tot benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Bondsrepubliek Duitsland