Návrhy prednesené 30. júna 2016 – generálny advokát P. Mengozzi$