Ģenerāladvokāta P. Mengoci [P. Mengozzi] secinājumi, sniegti 2016. gada 30. jūnijā.$