Заключение на генералния адвокат P. Mengozzi, представено на 30 юни 2016 г.$