Kawża F-87/10: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas- 16 ta’ Ġunju 2011 — Adriaens et vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Aġġustament annwali tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u membri oħra tal-persunal — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)