Дело F-87/10: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 16 юни 2011 г. — Adriaens и др./Комисия (Публична служба — Годишно адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)