Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9877 – Pro Diagnostic Group/FutureLife/DISCARE CZ JV) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 261/02