Verordening (EEG) nr. 1273/76 van de Commissie van 31 mei 1976 houdende vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden