Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8635 – Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum) (Tekst značajan za EGP. )