De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 116, 30. september 1974